Montáž mechanických a elektronických dielcov

Motory International s.r.o. so svojimi vyškolenými a skúsenými odborníkmi ponúka všetky manuálne činnosti v oblasti montáže dielcov ako napríklad výroba mechanických a elektronických koncových spínačov, montáž kompletných prevodoviek, elektrických okenných kľučiek, montáž plošných spojov a káblov a mnoho ďalších.

Montážne celky sa montujú na moderných ergonomických špeciálne na ten ktorý produkt nastavených montážnych pracoviskách. Spravidla sa montáž vykonáva na základe pracovného návodu, výkresu, kusovníka a vzorky, ktoré dodá zákazník. Jednotlivé dielce montážnych celkov dodáva taktiež zákazník.

K významným prednostiam, ktoré ponúkame svojim zákazníkom, patria najmä pri práci v mzde výhodný pomer cena-služba, vysoká kvalita a doplnkové servisné služby.